İNTİSAD ( İnternasyonel İş İnsanları Derneği )

Derneğimiz; İnsanlığa faydalı olacak projeler etrafında toplanan, sosyal , girişimci, etik kurallara duyarlı, dünya çapında hedefleri olan, vizyon sahibi güvenilir ve ahlaklı yerli ve yabancı iş insanları tarafından kurulmuştur.

Derneğimizin amacı; Dünya çapında güvenilir bir ticaret ve dostluk ağı inşa ederek ülkemize ve insanlığa faydalı olmaktır.

HABERLER

BAŞKANIN MESAJI

Hepimizin bildiği üzere gelişen ve büyüyen ülkelerde sivil toplum örgütleri her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. O kadar ki bugün artık birçok ülke de sosyal, siyasal ve ekonomik politikalar artık STK’ların desteğiyle veya aracılığıyla yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki gelişmekte olan toplumlarda STK’lar toplumun kalkınmasında ve toplumun sorunlarını belirlemede ve bu sorunlarına çözümler veya öneriler bulma noktasında önemli bir yere sahiptir. Öyle ki günümüzde birçok STK, kendi alanında neredeyse dünyayı yönetecek güç haline gelmiştir...

Daha Fazla