KURUMSAL / Başkanın Mesajı

Değerli Üyelerimiz,

Hepimizin bildiği üzere gelişen ve büyüyen ülkelerde sivil toplum örgütleri her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. O kadar ki bugün artık birçok ülke de sosyal, siyasal ve ekonomik politikalar artık STK’ların desteğiyle veya aracılığıyla yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki gelişmekte olan toplumlarda STK’lar toplumun kalkınmasında ve toplumun sorunlarını belirlemede ve bu sorunlarına çözümler veya öneriler bulma noktasında önemli bir yere sahiptir. Öyle ki günümüzde birçok STK, kendi alanında neredeyse dünyayı yönetecek güç haline gelmiştir.

Bu bilinçle Neden İNTİSAD sorusunu cevaplamak gerekirse;

Bugün dünyada ve ülkemizde ticaretteki en büyük sıkıntı nedir diye sorduğumuzda verilen en önemli cevaplardan biri olarak; gelişen dünyada bu gelişmenin tam tersi istikamette ilerlemekte olan ticari ahlakın kaybolmasıdır.

Yani ticari ahlakta meydana gelen yıpranmalar ve erozyonlar, insanların ticaretteki değer yargılarının kaybolmasına ve devamında da meydan gelen güvensizlik, kaygı ve diğer olumsuz durumların meydana gelmesine neden olmaktadır.

Oysaki ticarette en önemli olan unsur güvendir, öyle ki söz senettir diye ticarette yer alan deyim bile bulunmaktadır. Yani sözün, güvenin ön planda olduğu bir ticaret ahlakı var iken bu gün neredeyse her türlü yazılı belge bilgi alınmasına rağmen ticarette meydana gelen erozyon nedeniyle güvensizlik baş göstermekte ve bu da ticaretin önünde büyük bir sıkıntı olarak yer almaktadır.

Bu nedenle de İntisad olarak üstlendiğimiz misyonların başında Ülkemiz başta olmak üzere üyelerimizin olduğu her yerde yıpranan ticari ahlakın yeniden tahsisi için güvenilir iş adamlarını bir araya getirmektir.

Ayrıca gün geçtikçe global bir köy haline gelen dünyada ülkeler arası etkileşim kaçınılmaz olmuştur. Ticaretin ve ekonominin dünya çapında bir sahada dönmesi bizi de uluslararası alanda hareket etmeye sevk etmiştir. Bütün bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak dünya genelinde üyeler kabul ederek derneğimizi uluslararası bir hareket olarak tanımlıyoruz. Böylece sadece ulusal anlamda değil dünya çapında hedefleri ve faaliyetleri olan bir kuruluşu inşa ediyoruz.

Bu anlamda siz değerli üyelerimizin görüşlerine her zaman açık olduğumuzu belirtmek isteriz.

Hep birlikte dünya çapında güvenilir bir ticaret ağı inşa etmek dileğiyle.

Saygılarımla,

İNTİSAD Kurucu
Genel Başkanı
Av. Selahattin PAR