HABERLER / Gündem

intisad kur politakaları

INTISAD/KUR POLİTİKALARI: TCMB NİN MÜDAHALELERİ ANALİZİ

TCMB nin yapmış olduğu 300 bps lik artış piyasalarda olumlu görülmekle birlikte mevcut yararı sınırlı olmuştur.Bunun nedeni müdahalenin piyasadaki Mevduat ve Kredi faizlerine yansımasının tam olarak yansımamasından kaynaklanmaktadır.TCMB piyasalarda hem faiz koridoru ile ilgili kararlar hem de döviz satışıyla ilgili kararlarla kısa vadede mevcut kuru belirli bir seviyede tutmayı başarabilir.

Bir önceki raporda da belirttiğimiz gibi kalıcı çözümlerin olabilmesi için şimdiden uzun vadeli yatırımlar ve döviz girdisi sağlayacak katma değeri yüksek ürünleri üretebilen bir ülke olması hedeflenmelidir.Katma değeri olan ürünleri ihraç edebilen bir ülke konumuna gelmek yaklaşık 20-30 yılı bulabilmektedir.TÜİK in Aralık-2017 de açıkladığı dış ticaret verilerine baktığımızda Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3.9, ithalat payı ise yüzde 15.7 dir.Yine aynı istatistikte Yüksek teknolojili ürünlerin, toplam üretimdeki payı yüzde 3.3. Orta-yüksek ürünlerin payı yüzde 25.2. Orta-düşüklerin payı yüzde 33. Düşük teknolojili ürünlerin payı yüzde 38.5.Türkiye’nin 1 dolara sattığı bir ürünü Japonya 2.81,Almanya 2.69,Güney Kore 1.69 dolara satmaktadır.Bu da daha çok çalıştığımızı ancak daha az kazandığımızı göstermektedir.Aşağıda Yüksek teknoloji ihracatının ihracat içindeki payı Dünya ortalaması ile Türkiye karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

Yüksek Teknoloji Ürün İhracının İhracat İçindeki Payı

Kaynak:Dünya Bankası

Grafiğe baktığımızda 1989-2016 döneminde yüksek teknoloji üretilen ürünlerin ihracat içindeki payı yıllar itibariyle önemli derecede artmamasıdır.

Tüm siyasal unsurların,ülke yönetimindeki öncelikli hedefi ; ”enerjide dışa bağımlığı azaltacak hamleler ve katma değeri sağlayabilecek tüm firma,proje,üretim kararlarının desteklenmesini sağlamak ve bu desteklerin verimliliğinin yada çıktılarının denetlendiği bir sistem kurmak” olmalıdır.Bu olmadığı sürece ülke olarak Dünya’da para sıkılaştırmasının olduğu dönemlerde rahat, olmadığı dönemlerde zorluklar çekmeye mecbur bir ülke durumuna gelmekteyiz.

Ülke olarak bir çok konuda farklı sektörlere yatırım yapılmakta ve teşvikler verilmektedir.Ancak burada kritik soru : “Yapılan yatırımlardan veya verilen teşviklerden kaç tanesi katma değeri yüksek proje olup ülkemize döviz kazandırmaktadır?”.

Özetle TCMB nin yapmış olduğu karar kronikleşmeye çalışan kur sorununun kısa vadede çözümü için uygun ve gecikmiş bir politika olup,uzun vadede farklı çözüm noktası konusunda özellikle yatırımlar konusunda devlet politikası haline getirilmesi gereken çözümler sunulmalıdır.