HABERLER / Söyleşi

INTISAD/Kur Beklentisi: USD/TRY Kurunun Volatilitesi ve Tahmini

INTISAD/KUR BEKLENTİSİ: USD/TRY KURUNUN VOLATİLİTESİ VE TAHMİNİ

Global piyasalardaki yüksek volatilite değişimleri hem Türkiye’de reel sektör ve bankacılık sektöründeki karları etkilemekte hem de pozisyon alınmasını zorlaştırmaktadır.Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere bakıldığında cari açığın etkileri daha fazla hissedilmektedir.FED in 2016 başından beri faiz arttırım politikası ve sıkılaştırıcı parasal yaklaşımı ile birlikte USD nin değeri daha fazla artmakta ve piyasalardaki etkisi daha fazla hissedilmektedir.Örneklerle bu politikanın USD/TRY nin etkisine bakacak olursak;2014-2015 yıllarında FED bir faiz arttırım politikası uygulamıyordu.2014 yıl sonu itibariyle USD/TRY kuru=2.15 ,2015 yıl sonu itibariyle ise USD/TRY kuru=2.33 olmuştur.Yllık bazda değişim %8 ile sınırlı kalmıştır.FED in 2015 yıl sonu itibariyle 0.25 lik faizi bugün itibariyle 1.75 düzeyine gelmiştir.

Merkez bankasının faizlerine bakacak olursak 2015 ten itibaren günümüze kadar politika faizlerinde önemli bir değişikliğe gidilmemiştir.Bu faizden fonlama olmasa dahi faiz koridoru genel piyasalara göre zamanında güncellemeler olmadığında tepki verememiştir.

Ancak Piyasa faizlerine baktığımızda aşağıda dönem itibariyle 2 yıllık Piyasa faizlerinin tepki verdiğini görüyoruz.2015 sonrası piyasalardaki TRY 2 yıllık tahvil faizlerinin yükselmektedir.
 

TRY 2 YILLIK BENHCMARK PİYASA FAİZİ

Merkez bankasının Piyasa faizlerine bir müdahalede bulunmaması veya değiştirmemesi piyasada Kabul görmesede politika faizini temsil ettiği için bir baskı unsuru olarak görülebilmektedir.Piyasalardaki son volatilite değerlerine baktığımızda bugünkü USD/TRY nin volatilitesi %20-25 bandına gelmiştir.Bu ralliyi 2016-2017 döneminde kurun 3 ten 4 olduğu zamanda görebilmekteyiz.Aşağıdaki grafik 2013 ten beri USD/TRY nin yıllık volatilitenin yükseldiği dönemleri net bir şekilde göstermektedir.
 

1M USDTRY VOLATİLİTE DEĞERLERİ

Kaynak:Bloomberg

 

Ekonomilerde ülke olarak bilanço dengenizin olması için ya ülke olarak enerji ihtiyacınızı karşılamanız yada katma değeri ve döviz girdisi yüksek mallar ihrac etmeniz gerekmektedir.TCMB nin faiz politikasını yatayda tutması için bu değerlerin öncelikle elinizde olması beklenir.Bu olmadığında ülkeye sıcak para girişi veya yatırımların çekilmesi öncelikli hedef olmalıdır.İkinci alternatif ise FED in sıkılaştırıcı politikasına bağlı olarak ECB negatif faizlerden pozitif faizlere yükselterek bir tepki verdi.Nitekim EUR/USD paritesine bakıldığında büyük değişimlerin olmadığı görülmektedir.Bu yüzden TCMB nin de bu tepkiye karşılık baskıladığı faiz politikasını değiştirmesi gerekecektir.

 

Aşağıdaki tahminler kur simülasyonu sonucunda elde edilmiştir.Simülasyonların amacı önümüzdeki 1 aylık ve 3 aylık periyodda yatırımcılara öngörülerini destekleyici kararlar sunabilmektir.

 

1 aylık tahmine baktığımızda kur volatiltesinin düşmemesi durumunda 1 aya kadar 21.08.2018 e kadar USD/TRY nin 5 in üzerine çıkma olasılığı %21.8 olarak ölçülmüştür.Bundan 3 ay önceki tahminler kurun 4.5 olma olasılığı %10 civarındaydı.Bu da etkinin hızlılığı artan biçimde devam ettiğini göstermektedir.Bu yüzden %21 USDTRY nin 5 olabilmesi açısından yüksek bir olasılıktır. kYine aynı simülasyon ile 3 aylık periyord olarak analize baktığımızda 21.08.2018 e kadar kurun 3 ay içinde volatilitesi değişmediğinde USD/TRY nin 5 I geçme olasılığı yaklaşık %30 dur.

 

3 aylık periyod

 

Faizlerin durumu yeni yatırımları etkilemekle beraber kurun yüksekliği mevcut yatırımları/davranışları hızlı etkileyebilmektedir.Bu yüzden piyasaya güven en önemli unsur haline gelmiştir.Uzun vadeli hedefleri gözeterek atılacak kararlar hem ülke ekonomisi hem de kısa vadede firmaların zorda kalmaması için önemli olacaktır

 

Not:Bu rapor INTISAD tarafından oluşturulmuş olup analiz niteliği taşımaktadır,yatırım tavsiyesi değildir